V okviru obvladovanja okoljskih vplivov in vpeljave modela krožnega gospodarstva podjetja razmišljajo o možnosti recikliranja embalaže produktov. Pri Interzero smo razvili nevtralno oceno možnosti recikliranja embalaže – Made for recycling, ki označuje stopnjo, do katere lahko materiale, uporabljene za proizvod nekega produkta, ki mu je potekla življenjska doba, vrnemo v materialni krog oz. ponovno uporabimo in tako zapremo materialno zanko. V procesu ocene embalaže preverjamo, ali bo končni uporabnik (gospodinjstvo) sposoben embalažo pravilno ločiti in umestiti v sistem za recikliranje, kakšne so fizikalne lastnosti embalaže, da jo sistem za sortiranje prepozna in pravilno izloči in ali je zagotovljena lokalna infrastruktura za reciklažo tega materiala. V našem akreditiranem laboratoriju v Mariboru izvajamo napredne laboratorijske meritve, analizo in okoljsko diagnostiko procesov, ki omogočajo optimizacijo embalaže izdelkov po direktivah EU. S pomočjo ocenjevalne lestvice določimo mejne in ciljne vrednosti za reciklabilnost embalažnih materialov. V primeru, da je analiza uspešno izvedena in embalaža ocenjena z »zelo dobro«, embalaža prejme certifikat in znak kakovosti Made for recycling. V obdobju štirih let so strokovnjaki za recikliranje pri Interzero izvedli več kot 1.600 analiz embalaže. Znanstvena metoda ocenjevanja, ki smo jo razvili skupaj z okoljskim inštitutom bifa, potrdil pa jo je Fraunhoferjev inštitut za procesno tehniko in embalažo IVV, je danes priznan standard za ocenjevanje reciklabilnosti embalaže.

Interzero d.o.o.
www.interzero.si