lesna biomasaLesna biomasaEnergap od leta 2013 aktivno sodeluje v evropskem projektu Green Partnerships, v katerega je vključenih 12 partnerjev iz 11 sredozemskih držav. Glavni cilj projekta je ugotoviti optimalne rešitve za premagovanje obstoječih ovir ter najti načine za učinkovitejše izvajanje lokalnih strategij, hkrati pa povečati sodelovanje med interesnimi skupinami z ustanovitvijo lokalnih partnerstev, ki bi tvorili nov celostni pristop k energetski učinkovitosti v lokalnih skupnostih. V vsaki sodelujoči državi so vzpostavljena pilotna območja, kjer promoviramo uporabo URE in OVE. V Sloveniji smo se odločili za promocijo lesne biomase, saj želimo povečati uporabo obnovljivih virov v javnih stavbah, hkrati pa okrepiti izvajanje javno-zasebnih partnerstev s področja energetske učinkovitosti na lokalnem nivoju. Več o projektu na http://www.greenpartnerships.eu/ in na http://www.energap.si/?viewPage=174

EnergaP
www.energap.si

MED-project---logo     >Green-Partnerships-logo