V Ljubljani bomo tudi letos izbrali drevo leta. Odločitev o kandidatih za ta naziv znova v celoti prepuščamo meščankam in meščanom. Izbrano drevo, ki ga bomo razglasili 28. novembra, bo celo leto simbolno predstavljalo vsa ostala drevesa v mestu. Ljubljana je že tri leta zapored prepoznana kot mesto dreves v okviru programa Tree cities of the World. Priznanje sta nam podelila Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki na ta način spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa. V Mestni občini Ljubljana si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za nego mestnih gozdov. V zadnjih štirih letih smo zasadili okoli 3.000 dreves, od tega smo jih lani posadili kar 1.080, letos pa samo v okviru spomladanske akcije Za lepšo Ljubljano skoraj 300.

Mestna občina Ljubljana

www.ljubljana.si