Mestni gozdMestni gozdUrbani gozdovi so pomemben del mesta, saj obiskovalcem nudijo zavetje, senco, možnost za umik od mestnega vrveža, športno rekreacijo. V Mestni občini Ljubljana smo z namenom, da bi urbane gozdove še naprej ustrezno negovali in urejali ter v njih obiskovalcem ponudili vsebine, ob katerih se lahko sprostijo, razgibajo ali naučijo kaj novega, oblikovali partnerstvo za trajnostno upravljanje z urbanimi gozdovi. Kakovost življenja bomo vse do 30. novembra 2020 izboljševali v okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, ki ga od 1. junija 2018 izvajamo v okviru programa Interreg Podonavje in je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Posebno pozornost posvečamo Golovcu, ki smo ga, skupaj s slovenskim partnerjem Zavodom za gozdove Slovenije, izbrali za izvedbo pilotnega projekta. Z vključevanjem vseh deležnikov in ciljnih skupin bomo vzpostavili ustrezen način za učinkovito skupno gospodarjenje z gozdom. Bolj oprijemljivi rezultati bodo vidni v letu 2020, ko bomo na območju Golovca uredili in označili pet vstopnih točk za obiskovalce in poti, namestili urbano opremo ter vzpostavili možnosti za druge vsebine na lokaciji po meri uporabnikov in lastnikov. Dodatne informacije o projektu so na voljo na https://www.ljubljana.si/sl/moja- ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/ projekt-urbfordan/.

standard logo light green ink image URBforDAN

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si