Javni zavod za turizem Obcine Miren KostanjevicaSajenje medovitih drevesV Občini Miren – Kostanjevica smo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije v letu 2017 pričeli z zasajanjem medovitih dreves. Prvič smo lipe podarili otrokom na proslavi v okviru dneva Zemlje, 21. aprila 2017, in sicer vsem rojenim v preteklem letu. V Mirnu je tako nastal prvi drevored Generacije 2016 z 18 drevesi, ostalih 21 so starši posadili doma. V okolju lepo sprejeta praksa se od takrat nadaljuje. Nekateri starši lipe posadijo na domačem vrtu. Tisti, ki te možnosti nimajo, podarijo drevesa za javno zasaditev in tako nastajajo čudoviti drevoredi, ki rastejo skupaj z otroki. Vsako drevo je označeno z imenom in rojstnim datumom otroka. Skupno je župan občine Mauricij Humar podaril že 124 lip. »Cvetovi življenja« je postala tradicionalna prireditev, na kateri vsak novorojeni otrok prejme sadiko lipe s svojim imenom kot simbol življenja, ki bo kot trajen spomin rastel z njimi. Tudi ob največji znamenitosti destinacije Miren Kras, Pomniku miru na Cerju, je do danes posajenih 6 lip, ki izpolnjujejo povsem drugo, a prav tako plemenito poslanstvo. Od leta 2015 jih sadimo ob vsakoletnem Mednarodnem dnevu miru v septembru, na katerem Cerje gosti srednješolce novogoriške gimnazije in predstavnike ostalih slovenskih srednjih šol UNESCO. Lipe kot cvetovi življenja in kot simbol miru utrjujejo našo zeleno zavezo, ki ji zvesto sledimo na poti razvoja trajnostnega turizma v eni od najbolj zelenih slovenskih občin, nosilki zlatega znaka Slovenia green destination.

Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica
www.mirenkras.si