Saubermacherjeva okoljska nagrada. Foto: Boštjan Čadej.Da je ozaveščenost o varovanju okolja in narave vse bolj pomemben dejavnik našega vsakdana, se zavedamo tudi v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o., kjer bomo tudi to leto podeljevali tokrat že 4. Saubermacherjevo okoljsko nagrado. V 4-ih letih se je dodobra uveljavila med mladimi, ki tako vsakič znova še z večjim entuziazmom razvijajo nove ideje, zamisli, si postavljajo cilje in preskakujejo nemogoče ovire. Izbor najboljših del, povezanih z okoljem in ustreznim ravnanjem z odpadki, bo tudi letos potekal v sodelovanju s slovenskimi fakultetami, in sicer Fakulteto za strojništvo Univerza v Mariboru, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Ljubljani, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, Fakulteto za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Izbor najboljših del bo epilog dosegel v juniju, s podelitvijo čeka v vrednosti 1.500 EUR najboljšemu diplomskega delu po izboru strokovne komisije.

Saubermacher Slovenija d.o.o.
www.saubermacher.si