Lekova lokacija Mengeš, kjer je naprava s tehnologijo regeneracijske termične oksidacije začela delovati leta 2012.Lekova lokacija Mengeš, kjer je naprava s tehnologijo regeneracijske termične oksidacije začela delovati leta 2012.Lek, član skupine Sandoz, je z uresničevanjem letnih in dolgoročnih ciljev do leta 2015 ponovno povečal okoljsko učinkovitost. V proizvodnih procesih je z novimi naložbami in s tehnološkimi izboljšavami na tono proizvoda porabil 32 % manj vode in 24 % manj energije kot v izhodiščnem letu 2010. S širitvijo mnogih področij poslovanja je ustvaril 300 novih delovnih mest, največ v proizvodnji, kakovosti in biofarmacevtiki. Svoje dosežke je predstavil v poročilu o trajnostnem razvoju, v katerem že tretje leto zapored prikazuje svoje ekonomske, okoljske in družbene vplive s pomočjo mednarodno uveljavljenih in primerljivih kazalnikov. Poročilu o trajnostnem razvoju je dostopo na www.lek.si/o-nas/druzbena-odgovornost/ in vključuje kazalnike Programa odgovornega ravnanja (Responsible Care), sistema okoljskega ravnanja EMAS in mednarodnih smernic trajnostnega poročanja GRI.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si