LekFarmacevtska družba Lek, članica skupine Sandoz, je prejela certifikat za uspešno poročanje o trajnostnem razvoju, ki ga je letos prvič v Sloveniji podelila družba Deloitte. Konec lanskega leta so v Sloveniji namreč prvič izvedli natečaj za nagrado Green Frog, ki že od leta 2001 poteka na ravni Srednje Evrope. Lek že pet let pripravlja Poročilo o trajnostnem razvoju, kjer poročajo o kazalnikih družbene odgovornosti v najširšem pomenu – od okoljske politike in meritev vplivov na okolje do kadrovske politike, zdravja in varnosti pri delu, skrbi za kakovost izdelkov, odnosov s poslovnimi partnerji in prakse vključevanja lokalnih dobaviteljev. Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2014, ki je izšlo v minulem letu, kaže, da so v Leku izboljšali vse bistvene kazalnike: ekonomske, socialne in okoljske. Strokovna komisija v sestavi mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje pri MOP, Lucija Glavič z Ekvilib Inštituta, mag. Urban Krajcar, direktor Direktorata za znanost pri MIZŠ, Mojca Podržaj iz Združenja Manager ter Inga Turk, direktorica Urada RS za varstvo okolja, je na natečaj prijavljena letna poročila ocenila v skladu z Deloittovo metodologijo ter smernicami na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Nagrado Green Frog 2015 za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju v poslovnem letu 2013/2014 je prejela družba Petrol d.d., Lek pa si deli drugo mesto s Telekomom d.d.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si