Energetska učinkovitost je osnova razvoja in proizvodnje zdravil z visoko dodano vrednostjo. V Novartisovih lokacijah v Sloveniji imamo dolgo in uspešno tradicijo energetskega menedžmenta, ki je pomemben dejavnik naše konkurenčnosti. V zadnjem desetletju smo na področju energetskih izboljšav med drugim izvedli več kot 300 projektov. V preteklih dveh letih je skupna poraba energije na lokacijah ob upoštevanju povečane proizvodnje upadla za 7,7 %, poraba vode pa za 15 %. V Lekov celovit energetski sistem je vključenih več kot 2.000 meritev. 750 kazalnikov, ki jih z njimi spremljamo, pa nenehno prilagajamo. Gašper Antičevič, vodja Novartisovih Tehničnih storitev v Sloveniji, z ekipo sodelavcev na lokacijah skrbi za učinkovito in odgovorno rabo energije ter poudarja, da je doseženi napredek v veliki meri posledica visoke okoljske ozaveščenosti in številnih predlogov zaposlenih. Energetsko nagrado v kategoriji podjetij in ustanov je Leku podelil časnik Finance in bo Novartisu v Sloveniji tudi v veliko spodbudo pri doseganju ogljično nevtralnega poslovanja.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si