Projekt Circular WEEEP, voden s strani Tehnične univerze v Pragi, združuje 12 partnerjev iz sedmih držav, med njimi Center ponovne uporabe in Občino Rogaška Slatina. Cilj je razvijanje trajnostnih politik za OEEO in plastiko v srednji Evropi. S 2,34 mio EUR vrednim in 80 % sofinanciranim projektom, ki bo trajal do leta 2026, se projekt osredotoča na zmanjšanje, popravilo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov. Pilotni projekti testirajo nove pristope k ravnanju z odpadki, oblikujejo se politike za preprečevanje nezakonitega trgovanja in odlaganja odpadkov. Projekt spodbuja krožno gospodarstvo, krepi regionalno sodelovanje in prispeva k bolj zeleni prihodnosti. Pomemben prispevek dajeta Center ponovne uporabe in Občina Rogaška Slatina s svojim zavzetim delovanjem v praksi, saj se prvi Center ponovne uporabe v Sloveniji nahaja v Rogaški Slatini od leta 2010.

CircularWEEEP Logo Standard large

CPU, d.o.o, so.p.
www.cpu-reuse.com