Circular Change EOL157

Kje so priložnosti za razvoj biogospodarstva in krepitev konkurenčnosti naše regije? Biogospodarstvo je eden ključnih sektorjev Evropske unije, zagotavlja namreč kar 18 milijonov delovnih mest. Področje ima izjemen potencial za trajnostni in krožni razvoj v regiji srednje in vzhodne Evrope, kjer prevladuje predvsem primarna proizvodnja z nizko dodano vrednostjo. Temu, kako obstoječe potenciale razviti v prihodnosti, se posveča projekt »BIOeast Foresight Excercise«. Cilj projekta je oblikovanje treh scenarijev prehoda v krožno biogospodarstvo do leta 2050, ki bodo vodilo odločevalcem na ravni EU pri oblikovanju politik in ukrepov v naslednjih letih ter podlaga za razvoj nacionalnih oz. regionalnih strategij za to področje. V pobudi sodeluje 11 držav, Slovenija je ena izmed njih. Circular Change predseduje ekipi mednarodnih ekspertov, ki so bili s strani BIOeast iniciative izbrani za izvedbo projekta. V procesu priprave vodi in koordinira korake na poti oblikovanja scenarijev, vključuje deležnike in spodbuja njihovo aktivno sodelovanje, pomembno tudi za izvajanje nacionalnih in regionalnih strategij. Dr. Barna Kovacs, generalni sekretar BIOeast iniciative, je bil tudi eden od govorcev na 5. Circular Change konferenci jeseni 2020. Več informacij na https://bioeast.eu/home/#

Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo
www.circularchange.com