Konec oktobra smo organizirali 4. kongres družbe Koto, ki je bil namenjen predstavnikom naših poslovnih partnerjev. Odzivi udeležencev so zelo pozitivni in verjamemo, da so dobili veliko koristnih informacij. Naslovili smo ključne izzive in spremembe, s katerimi se podjetja v tradicionalnih panogah soočamo, kakšne spremembe nas čakajo in kako jih najbolje obvladati. Predstavili smo tudi dva inovativna projekta naše družbe, za katera verjamemo, da bosta veliko doprinesla k slovenski živilskopredelovalni industriji in tudi širše. Gre za vzrejo insektov in proizvodnjo beljakovin za krmo živali v Sloveniji ter proizvodnjo biometana za povečanje samooskrbe našega podjetja in manjšo odvisnost od tujih energentov.

Koto d. o. o.
www.koto.si