Kosi za_locevanje_MediumKoši za ločevanje MediumKonec lanskega leta je bila sprejeta Uredba o odpadkih, ki uvaja novost: 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki. Na njej ima najvišjo prioriteto preprečevanje nastajanja odpadkov, nato sledijo ponovna uporaba »odpadkov«, reciklaža oz. kompostiranje, drugi postopki predelave (npr. pridobivanje energija iz odpadkov) ter na zadnjem mestu odlaganje. Najboljši je torej tisti odpadek, ki sploh ne nastane! Za preprečevanje odlaganja odpadkov je zelo pomembno ločeno zbiranje različnih frakcij odpadkov, ki postanejo surovina za nove izdelke. Po novem je obvezno ločeno zbiranje organskih odpadkov, odpadkov iz papirja, kovine, plastike in stekla. V našem podjetju smo oblikovali lične koše za ločeno zbiranje odpadkov, s katerimi vam omogočamo, da zadostite lastnim potrebam in novim zakonodajnim zahtevam. Koši za ločevanje odpadkov so izdelani iz 3-slojnega valovitega polipropilena, ki ga je mogoče 100-odstotno reciklirati. So vzdržljivi, lahki in se jih z lahkoto čisti.

Medium, d. o. o.
www.medium.si