23. aprila 2024 bo v Kopru potekal dogodek, na katerem bodo predstavljene ključne ugotovitve kar petih projektov, ki so prispevali k napredku trajnostne mobilnosti pri nas. Krajšim predstavitvam bo sledila debata o izzivih, dobrih praksah in smiselnih rešitvah. Projekti so obsegali vse od postavitve modela upravljanja mobilnosti na regionalni ravni do izdelave mobilnostih načrtov za velike zaposlovalce kot so UKC Ljubljana, BTC, IKEA Slovenija, SB Novo mesto in za območja posebnega pomena kot sta Postojnska jama in Krajinski park Ljubljansko Barje, v Škofji Loki pa so se lotili izboljšanja mobilnosti znotraj industrijske cone. Projektom ReMOBIL, SmartMOVE, Trata 2.1, Predjama Sustainable in Salomon je poleg podobnih izzivov skupno to, da jih ob slovenski udeležbi financirajo države Norveška, Islandija in Liechtenstein. Uvodoma bo udeležence nagovorila veleposlanica Kraljevine Norveške, ob vseh ključnih deležnikih pa je k udeležbi vabljena vsa strokovna javnost.

RCM LUR Sofinancer logo

Smartmove EEAGrants logo

Ministrstvo

RRA Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si