V sklopu Centralne čistilne naprave Kranj že več let obratuje naprava za soproizvodnjo toplotne in električne energije moči 200 kWel. S proizvodnjo toplote 1,1 MWhth smo tako popolnoma samozadostni oziroma se izven zime pojavljajo celo viški toplotne energije. Letna proizvodnja električne energije sega do 0,9 MWhel. Pred kratkim smo v omrežje priključili dve sončni elektrarni z močjo 230 kW, v roku enega leta načrtujemo vsaj še za 1 MW moči na isti lokaciji. Emisije CO2 se na ta način letno zmanjšajo za 632 t/leto oziroma z upoštevanjem soproizvodnje kar za 850 t/leto. V območju nastajajočega Centra krožnega gospodarstva ZARTA poteka še več razvojnih in raziskovalnih projektov na temo energetske optimizacije. Letos pričnemo z gradnjo 120 zelenih parkirišč, od tega že 20 opremljenih z električnimi polnilnicami, saj smo pri Komunali Kranj elektrificirali tretjino osebnih vozil in lahkih dostavnikov. Hitro polnjenje avtobusov mestnega prometa bo omogočal hranilnik električne energije. Glavni cilj do konca leta 2024 ostaja izgradnja novega izobraževalnega in upravnega središča. Vrednost vseh načrtovanih naložb je 10 milijonov evrov.

Pripravil: Primož Kunšič, vodja Tehnično-investicijskega sektorja

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

www.komunala-kranj.si