Nova razvojna strategija Kemisa je bila definirana pred letom dni, ko se je Skupina Hisense odločila, da poveže obe podjetji za ravnanje z odpadki, ki sta do tedaj ločeno delovali na slovenskem in hrvaškem trgu. Sedaj ima družba skupno dvočlansko upravo, v kateri je mesto direktorja prevzel mag. Krunoslav Pavić, mesto tehničnega direktorja pa Boštjan Šimenc. V letu, ki prihaja in v naslednjih letih, želimo v Kemisu predvsem okrepiti vlogo pri trajnostnem ravnanju z nevarnimi in nenevarnimi odpadki. Želimo ustvarjati rešitve za zeleno transformacijo. V času, ko vzpostavitev krožnega gospodarstva postaja edini pravi odgovor na izzive sodobne družbe, ki zadevajo varovanje okolja, bomo vse pomembnejši dobavitelj sekundarnih surovin, ki so potrebne na primer pri proizvodnji baterij in ostalih elektronskih naprav. Z zbranimi odpadnimi materiali, ki bodo v postopkih recikliranja ponovno uporabljeni za nove izdelke, bomo pripomogli k ohranjanju primarnih virov. V skladu z evropsko strategijo ravnanja z odpadki se bomo zavzemali tudi za vzpostavitev sistema, ki bo omogočal, da se iz zbranih odpadkov izloči delež odpadkov, ki se jih lahko ponovno uporabi.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si