Izhajajoč iz evropskih in nacionalnih ciljev si morajo organizacije prizadevati do leta 2050 postati ogljično nevtralne. To pomeni, da si prizadevajo za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti, povečanje deleža obnovljivih virov energije, kar bo privedlo do zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida. Hkrati je treba pozornost posvetiti ohranjanju ali povečanju ponorov ogljika in si prizadevati k povečanju podnebne odpornosti vsakega podjetja ali organizacije, tudi občin in javnih institucij. Načrt, kažipot za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 predstavlja pomembno orodje in usmerja na pot izgradnje podnebno nevtralne in odporne organizacije. Priprava kažipotov je ena ključnih aktivnosti partnerjev EU projekta Remarkable, sofinanciranega s strani Evropske komisije, programa Obzorje 2020. V partnerstvu sodeluje tudi Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP, ki v okviru projekta pripravlja kažipote za izbrane občine in organizacije zgornjega Podravja. Dokumenti vključujejo strateški dolgoročni pristop do leta 2050 in kratkoročne akcijske načrte za naslednjih 5 let. Pot do podnebne nevtralnosti bo zahtevala preoblikovanje mest in skupnosti. Obnova mest, spodbujanje kompaktne in mešane rabe prostora, spodbujanje trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti stavb, ponovne uporabe materialov in virov ter uvajanje naravi prijaznih ukrepov so ključni dejavniki, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju učinkovitih rešitev za večjo podnebno odpornost mest. Več o projektu na povezavi https://climateleaders.eu/.

EU zastava

Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP
www.energap.si