Kemis 2KemisKemis je podjetje, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov. Prevzemamo tudi vse vrste gradbenih odpadkov, ki ali vsebujejo nevarne snovi ali so neprimerni za predelavo in/ali odlaganje na deponijah nenevarnih odpadkov. Poskrbimo lahko tudi za prevoz azbestne kritine in ostalih azbestnih odpadkov. Največkrat se povpraševanje nanaša na azbestne odpadke, predvsem na azbestno kritino, pogovorno imenovane tudi salonitke. Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken. Odporen je na kislino, lužila in visoko temperaturo. Zaradi omenjenih lastnosti so ga v preteklosti v veliki meri uporabljali v industriji in gradbeništvu.

Znanih je približno 3.000 izdelkov, ki vsebujejo azbest. V industriji so se uporabljali čisti azbest in materiali, v katerih je bil azbest primešan drugim snovem, ki so delovale kot vezivo za azbestna vlakna.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si