MediumEOL 113Stranke k nam velikokrat pristopijo, ker želijo tisk na »eko« papir. Pojasnimo jim, da je okolju prijaznejši papir recikliran papir ali papir s FSC oziroma PEFC certifikatom. Recikliran papir je papir, proizveden iz recikliranega, že uporabljenega papirja. Predelava 1 tone recikliranega papirja (v primerjavi z izdelavo papirja iz celuloznih vlaken) zmanjša onesnaževanje zraka do 73 %, prihrani do 30.000 litrov vode in do 4.000 KWh elektrike (kar povprečno porabi gospodinjstvo v enem letu). Papir s FSC ali PEFC certifikatom zagotavlja, da je les za papir posekan v trajnostno upravljanih gozdovih. Sistem omogoča sledljivost izvora lesa od poseka do končnega uporabnika. Za čim manjše obremenjevanje okolja lahko poskrbimo tudi tako, da ne kupujemo papirja iz prekomorskih dežel. Pri čezoceanskem prevozu 1 tone papirja se sprosti 50 % več CO2 kot pri potisku takšne količine papirja. Kot pretekla leta smo v naši tiskarni tudi letos oblikovali in natisnili kolekcijo lastnih koledarjev in rokovnikov. Del kolekcije je tiskan na papirju s FSC ali PEFC certifikatom, drugi del pa na recikliranem papirju. Ves čas se trudimo, da uporabljamo papir pretežno evropskega porekla.

Medium d.o.o.
www.tiskarna-medium.si