Slovensko zdruzenje za trajnostno gradnjo 1

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je lani decembra v sodelovanju z Zbornico za poslovanje z nepremičninami organiziralo strokovno srečanje na temo kakovostnega bivanja v večstanovanjskih zgradbah. Spletnega seminarja so se udeležili arhitekti, projektanti in upravniki večstanovanjskih stavb, uvodoma pa jih je kot častni gost nagovoril Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvedbo projekta izobraževanja sta sofinancirala Eko sklad in MOP s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Državni sekretar Robert Rožac je poudaril, da je tema o kakovostnem bivanju v večstanovanjskih stavbah v trenutnih razmerah pandemije še posebej aktualna, saj večina ljudi zaradi varovanja zdravja večino svojega časa preživi doma. V stanovanjih tako opravljamo delo in učenje na daljavo, zato je ena od prednostnih nalog dvig kakovosti bivanja v stanovanjskih, še posebej pa v večstanovanjskih stavbah. Stavbe spadajo med večje porabnike naravnih virov, zato so trajnostni pristopi pomembni tako pri načrtovanju novih kot pri prenovi obstoječih stanovanjskih stavb. Izziv pri tem je združitev trajnostnih vidikov gradnje, upoštevanje predpisov, uporaba novih materialov in načinov gradnje. Kratki povzetki vsebin predavanj so na voljo na spletni strani združenja.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si