Urbanistična idejna zasnova parka v Šmarju pri Jelšah
Urbanistična idejna zasnova parka v Šmarju pri Jelšah

Namen predmeta gospodarjenje s prostorom in kakovost tal je seznaniti dijake s kompleksnostjo in interdisciplinarnostjo področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Vsebina predmeta je usmerjena v spoznanje o končnih rezultatih prostorskega načrtovanja. To so načrti, analize in izhodišča za razumevanje posameznih odločitev v prostoru ob upoštevanju omejitev in vplivov, ki jih ima grajeno in naravno družbeno okolje ter posledično možnost izvedbe posameznih razvojnih načrtov. Tako se dijaki v 3. letniku seznanijo s teoretičnimi znanji, kot so vsebine in oblike posameznih prostorskih načrtov. Od zazidalnih in idejnih zasnov prostorskega načrtovanja do izdelav strokovnih podlag in drugih študij s področja prostorskega načrtovanja, izdelave urbanističnih načrtov, izdelave občinskih prostorskih načrtov in podrobnih občinskih prostorskih načrtov. Ta znanja v 4. letniku na aplikativen način uresničujejo pri reševanju konkretnega prostorskega načrtovanja izbranega območja obdelave, kjer dijaki iščejo razvojne možnosti prostora, rešujejo degradirana območja oziroma predviden novi program. Naloge so ciljno usmerjene, kar pomeni, da delo poteka znotraj organizacijskih oblik (delo na terenu), preko posameznih metodoloških faz k končnemu ustvarjalnemu procesu, to je načrtovanju danega prostora s samostojno zasnovo programa na izbrani lokaciji.
Šolski center Celje,
SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si