Iskratel EOL152

Trajnostni vidik postaja eden najpomembnejših elementov konkurenčnosti in dolgoročne uspešnosti podjetij. Pri tem niso izjema telekomunikacijski operaterji, ki bodo primorani storiti odločnejše korake na poti k večji energetski učinkovitosti, manjšemu ogljičnemu odtisu in onesnaževanju okolja.
Trajnostnost mora postati del strateških usmeritev. Pri tem je pomembna že izbira tehnologije širokopasovnega dostopa. Optična vlakna so okolju prijaznejša od bakrenih. Slednja namreč za delovanje potrošijo veliko več električne energije na priključek. Hkrati imajo kombinirane optično-bakrene postavitve v uličnih omaricah (FTTC) večjo porabo energije kot optični dostop do uporabnika (FTTH). Pri tehnologiji optičnega dostopa operaterjem priporočamo izbiro pasivnega optičnega omrežja (PON), ki omogoča priklop množice uporabnikov na en priključek. Pomembna je tudi oprema pri uporabniku (CPE), saj imamo danes na voljo naprave s pametnim upravljanjem porabe energije (izklop posameznih funkcij, ko niso v uporabi). V Iskratelu operaterjem na poti vzpostavitve okolju in uporabnikom prijaznejših principov delovanja ponujamo celovite rešitve: od svetovanja izbire tehnologije do postavitve opreme, tako na strani operaterjev kot uporabnikov.

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com