GBC Slovenija EOL160

V Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo GBC Slovenija smo aprila v okviru projekta kakovost bivalnih prostorov organizirali četrti spletni seminar, namenjen arhitektom, projektantom, investitorjem in upravnikom večstanovanjskih stavb. V ospredje smo postavili stroške vzdrževanja bivalnih prostorov, ki jih je mogoče optimizirati s pravilno izvedbo transparentnih delov fasadnega ovoja, pravilno vgradnjo in sidranjem izolacije ter kakovostno izvedbo streh. Izobraževanje je spremljalo 80 udeležencev. Predavanja so prispevali strokovnjaki s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo Univerze v Zagrebu ter predstavniki družb JUB, Termoglas, M Sora Norica, F. Leskovec in ILD. Predsednik združenja dr. Iztok Kamenski je izpostavil pomen energijske učinkovitosti stavb ter poznavanje konstrukcijskih delov pri gradnji novih ali sanaciji obstoječih objektov, pri čemer so ključni kakovostna tehnična izvedba zidne podlage ter izolacijske obloge, pravilno sidranje izolacije ter pravilna vgradnja in obdelava oken in drugih stavbnih elementov. Obravnavali smo tudi rešitve za detekcijo puščanja ravnih streh, zvočno izolirnost stavbnih elementov, paroprepustnost zaključnih premazov ter predstavili računalniški program EnCERT, namenjen projektantom za hitre izračune učinkovitosti toplotne izolacije in energetskega certificiranja stavb. Kratki povzetki predavanj so objavljeni na spletni strani združenja.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si