CBAM je okoljski mehanizem, zasnovan v kontekstu Zelenega dogovora in podpore cilju ogljične nevtralnosti EU do leta 2050. Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) je orodje EU za določanje poštene cene emisij ogljika med proizvodnjo ogljično intenzivnega blaga, ki vstopa v EU in za spodbujanje bolj čiste industrijske proizvodnje v državah, ki niso članice EU. Uvozniki ogljično intenzivnega blaga bodo s polno uveljavitvijo uredbe CBAM morali kupiti kupone CBAM v vrednosti količine emisij CO₂ po ceni, ki je komplementarna ceni emisij v že obstoječem sistemu emisijskih kuponov EU ETS. Prehodno obdobje teče od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025. V prehodnem obdobju CBAM bodo trgovci o emisijah, ki so del njihovega uvoza, za katerega velja mehanizem, le poročali, brez plačila kakršne koli finančne prilagoditve. S 1. januarjem 2026 bo stopila v veljavo stalna faza z obveznostjo preverjanja tretjih oseb.

Bureau Veritas, d.o.o.
www.bureauveritas.si