Povprečno vsaka oseba v Sloveniji na leto porabi 20 kg higienskega papirja, kar skupaj predstavlja 42 ton. Polovica te količine se porabi, ko smo zdoma. Za izdelavo te količine papirja je posekanih 462.000 dreves, proizvodnja te količine papirja iz primarne celuloze pa povzroči 55.000.000 kg izpustov CO₂. Pozitivni učinki uporabe higienskega papirja iz predelanih vlaken celuloze so zelo pomembni, saj velika organizacija (1.000 zaposlenih/uporabnikov) na letnem nivoju lahko s pravo izbiro higienskega papirja vpliva tudi na več kot 14 ton izpustov CO₂ v okolje. Uporaba trajnostnih izdelkov v objektni higieni je že postala standard v pridobitvi okoljskih certifikatov turističnih objektov. Podjetja te odločitve vključujejo v poročanje o odgovornem poslovanju – nefinančno/trajnostno poročilo. Uporaba trajnostnih higienskih izdelkov je dodatno potrdilo in prispevek k ohranjanju okolja in zdravja ljudi. Za pomoč pri izbiri izdelkov smo v Valtexu oblikovali oznako »top trajnostna izbira« in je izdelkom dodeljena na podlagi preverjenih značilnosti iz kategorij, kot so kakovost in varnost izdelkov, ponovna uporaba surovin v izdelkih ali možnost ponovne uporabe, odgovorno zasnovana embalaža iz predelanih surovin ali možnost ponovne predelave ter količina embalaže izdelkov, dolga doba uporabe izdelkov (kakovost in funkcionalnost), izdelki brez dodanih sestavin, ki negativno vplivajo na okolje in zdravje ter odgovorno delovanje proizvajalcev in njihovo trajnostno poročanje.

VALTEX & Co. d.o.o.
www.valtex.si