Leonardo Rok Lampret
Leonardo Rok Lampret

Skrbni pregled oziroma t. i. due dilligence se običajno opravi v večjih finančnih transakcijah. Pogosto ga zasledimo pri prevzemih in združitvah podjetij ali pri nakupih večjih nepremičninskih kompleksov. V današnjem svetu, kjer je v ospredju varstvo okolja in načelo preventivnosti ter načelo previdnosti, je priporočljivo v vseh transakcijah opraviti okoljski skrbni pregled. Bistvo okoljskega skrbnega pregleda je, da se kupec seznani z vsemi okoljskimi tveganji obrata podjetja oziroma nepremičninskega kompleksa ter s katerimi okoljskimi soglasji ter dovoljenji podjetje razpolaga. Okoljski skrbni pregled bo kupcu omogočil presojo, ali so tveganja sprejemljiva v razmerju do celotne transakcije. Tako bo lahko razvil učinkovito politiko obvladovanja okoljskih tveganj. Okoljski pregled je bistven predvsem zaradi tega, ker pri transakcijah običajno pride do univerzalnega pravnega nasledstva (npr. share deal), kjer kupec vstopi v pravni položaj prodajalca. To pomeni, da nase prevzame celotno odgovornost, ki izhaja iz poslovanja gospodarske družbe oziroma prevzame odgovornost, da je nepremičninski kompleks okoljsko sprejemljiv.
Zapisal: Leonardo Rok Lampret
Neffat o. p., d.o.o.
https://neffat.si