Usposabljanja
Usposabljanja

V JP CČN Domžale-Kamnik redno izvajamo usposabljanje za operaterje in vzdrževalce čistilnih naprav. Pod okriljem Centra za poklicno izobraževanje razpisujemo 20 prostih mest za izpopolnjevanje kandidatov za delovno mesto vzdrževalca čistilnih naprav. Usposabljanje bo v okviru 50-urnega modularnega programa od septembra do novembra, zaključek z ustnim izpitom je predviden v decembru. Kandidati bodo dobili znanje o zakonitostih in postopkih čiščenja odpadne vode, seznanili se bodo z opremo in napravami na čistilnih napravah ter z načini vzdrževanja, spoznali načine vzorčenja in izvedbe osnovnih analiz ter postopke ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju morebitnih motenj pri obratovanju naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Seznanili se bodo s ključno dokumentacijo ter načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, varnim delom s kemikalijami in ustreznim komuniciranjem. Po opravljenem izpitu bodo kandidati pridobili potrdilo SOK za 3. stopnjo usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v RS. Pogoj za pridobitev dodatne kvalifikacije je podpis dogovora o sodelovanju skupine delodajalcev na področju dodatne kvalifikacije s CČN Domžale-Kamnik. Rok za prijave je 1. september 2020, več informacij o programu in prijavi je na spletni strani CČN Domžale-Kamnik.
JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si