Aerodrom Ljubljana se je v pomladnih mesecih pridružil vseslovenskemu okoljsko-humanitarnemu projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator. Gre za projekt, ki sta ga v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, revijo Bogastvo zdravja in programom Ekošola, organizirala Društvo Tandem in Unirec, specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo. S projektom so želeli vsi partnerji opozoriti na pomen zapiranja snovnih tokov kot enega temeljnih načinov ohranjanja naravnih virov. V okviru akcije, ki se ji je pridružil tudi Aerodrom Ljubljana, so se zbirale odpadne plastenke PET. Izkupiček akcije so organizatorji namenili sofinanciranju nakupa novega inkubatorja za kranjsko porodnišnico, ki ravno letos obeležuje 60. obletnico delovanja.

Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
www.lju-airport.si