Na podlagi sprejetega akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje v okviru evropskega zelenega dogovora in prizadevanj za zagotovitev učinkovitejše in varnejše rabe vode je od konca julija 2021 pa vse do 1. novembra 2021 odprto javno posvetovanje glede onesnaževal površinskih in podzemnih voda. Odprto javno posvetovanje je začela Evropska komisija. Z njim želijo posodobiti seznam tistih onesnaževal, ki vplivajo na površinske in podzemne vode. Kljub zadovoljivi obstoječi zakonodaji jo je treba izboljšati na način, da se posodobijo nekateri vidiki, kot so vključevanje vodnih ciljev v druge politike, predvsem gre za kemično onesnaževanje, prav tako pa se mora zagotoviti zakonska obveznost pregleda seznamov onesnaževal. Poleg odprtega spletnega javnega posvetovanja, ki je namenjeno zainteresiranim z manj znanja, je vzporedno na voljo tudi strokovno posvetovanje. Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Integrated-water-management-revised-lists-of-surface-and-groundwater-pollutants_en.

Zapisala: Urška Stopar, odvetniška pripravnica, Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o.

Odvetniška družba Neffat o. p., d.o.o.
https://neffat.si