Mestna občina LJ - Foto N. Rovan 1V Programu varstva okolja za MOL 2014-2020 si je Mestna občina Ljubljana postavila cilj, da se površine MOL izkoristijo za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Tako je v sklopu projekta ZPE 2016 župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, v sredo, 11. 11. 2015, posadil sadno drevo in s tem odprl prvi javni sadovnjak v Mestni občini Ljubljana. Na 0,6 ha mestnega zemljišča, ki leži na Grbi ob Puhtejevi ulici, je posajenih 96 sadik sadnega drevja in 42 sadik okrasnih jablan. Javni sadovnjak je zamišljen kot odprt prostor, namenjen izobraževanju in preživljanju prostega časa. Sestavljen je iz dveh delov. Na južnem delu sadovnjaka je posajenih 45 sadnih dreves jablan, 18 sadnih dreves hrušk, 6 sadnih dreves sliv in 3 sadna drevesa kutine različnih sort, na severnem delu pa 24 sadnih dreves, drevesnih vrst murve, nešplje, skorša, kakija, asimine, oreha, kostanja, aronije. Glede na raznolikost sadnih vrst in sort bo sadje na razpolago od sredine poletja do pozne jeseni. Za sadovnjak bosta skrbeli Mestna občina Ljubljana in Kmetijski inštitut Slovenije, oskrba pa bo naravi prijazna. V njem bodo poleg meščanov uživale tudi čebele in druge živali.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si