Nepovratna sredstva za občane so možna na naslednjih področjih: ukrepi za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah ter trajnostna mobilnost (nakup ali predelava vozila na električni pogon). Nepovratna sredstva za pravne osebe pa so na področju trajnostne mobilnosti (nakup ali predelava vozila na električni, pogon). Omenjena nepovratna sredstva bo možno kombinirati s kreditom Eko sklada po ugodni obrestni meri 3-mesečni EURIBOR + 1,5 %. Na področju kreditov bodo objavljeni javni pozivi za občane, pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike ter lokalne skupnosti. Namen kreditov: poleg ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije bo možno zaprositi za kredit za naložbe na vseh področjih varstva okolja, ki izkazujejo ugoden okoljski učinek. Spremljajte spletne strani Eko sklada, zbirajte informacije, da boste lahko pravočasno zaprosili za sredstva Eko sklada za vaše okolju prijazne naložbe.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si