Predpogoj za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja je upravljanje z okoljem, ki »modelira« med glavnimi stebri trajnostnega razvoja: ekologijo, družbo in ekonomijo. Okoljski izzivi Slovenije so in ostajajo čezmerno onesnažena območja zaradi preteklih dejavnosti, skrb za kakovost zraka, za ohranjanje biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe, zaskrbljujoča je tudi ogrožena zmogljivost okolja za prihodnje generacije. Naslanjajoč se na lastno strokovno prakso in znanstvena raziskovanja s področja upravljanja z okoljem želimo izpostaviti štiri izzive, ki jih prepoznavamo kot aktualne in nujne za nadaljnji sistemski pristop k iskanju ugodnih rešitev. To so: financiranje temeljnih ekoloških raziskav na področju zagotavljanja ekološko predelane hrane; šolanja strokovnjakov v smeri upravljanja z okoljem na osnovi zelenih tehnologij; zagotavljanje enakopravnega trajnostnega prehoda za vsa podjetja na temelju strokovnega znanja; vzpostavljen strokoven sistem upravljanja s klimatskimi spremembami. Izzivov je mnogo več, doprinos k rešitvam pa prinaša znanje oziroma nujnost dviga strokovnosti različnih akterjev na področju upravljanja z okoljem. Pri tem imajo veliko vlogo izobraževalne inštitucije, kot je UNM FPUV, ki ponuja študij upravljanja z okoljem na vseh treh stopnjah. Takšen študijski program je resnično nujen za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v slovenski praksi.
Zapisal: doc. dr. Aleksandar Šobot

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede
https://fpuv.uni-nm.si