Timocom EOL155

Mreženje digitalnih sistemov v prevozniški in skladiščni logistiki ponuja številne možnosti za zmanjševanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti v proizvodnji in trgovini, vendar so te le redkokdaj izkoriščene. Zakaj potekajo procesi na dvoriščih ponudnikov tovora in v logističnih distribucijskih centrih še vedno kot v starih časih? Razlog: realne stične točke pri prevzemu in pri oddaji blaga pa vse do vozila, ki blago prevaža, so raznovrstne in kompleksne. Temu ustrezno potekajo tudi komunikacijske poti med voznikom in zaposlenimi v skladišču. Vse to vodi do tega, da je treba številne podatke naročila še vedno zabeležiti ročno. Le redko obstaja možnost prenosa podatkov neposredno iz sistema za upravljanje skladišč (WMS) v sistem za upravljanje prevozov (TMS) ali obratno. Pogosto za to manjkajo potrebni vmesniki. Poleg tega vsi programi nimajo zmožnosti komuniciranja z drugimi. Za čim bolj stroškovno in časovno učinkovito dobavno verigo je potrebna celovita digitalizacija, ki zajame pot izdelka od izdelave v tovarni v skladišča in prek prevozniških podjetij vse do kupcev. S popolno digitalizacijo vseh informacijskih procesov, povezanih z naročili, se poveča tudi učinkovitost in preglednost dobavne verige, kar poveča varnost in uspešnost. Logistične procese je tako mogoče povezati z dandanes znatno avtomatiziranimi procesi v intralogistiki.

TIMOCOM GmbH
www.timocom.si