Energetski pregled
Energetski pregled

Energetski zakon EZ 1 zavezuje vse velike gospodarske družbe k izvedbi obveznih energetskih pregledov. Energetski pregled je potrebno izvesti na vsaka štiri leta in o njegovi izvedbi poročati Agenciji za energijo. Velike družbe so morale prve energetske preglede opraviti do konca leta 2017 in danes zakonodajalec od zavezancev zahteva dokazilo o izpolnitvi obveznosti. Izčrpen pregled s podrobno analizo podjetja oziroma objekta obsega natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije glede na dejanske obratovalne pogoje. Študija izvedljivosti je namenjena podrobnejši proučitvi izvedljivosti večjih projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije. Napovedani prihranki in čas, v katerem se investicija povrne, so določeni in preverjeni tako natančno, da omogočajo veliko stopnjo zaupanja. Med zavezanci za izvedbo energetskih pregledov so izjeme tiste gospodarske družbe, ki že imajo vpeljan sistem upravljanja z energijo po ISO 50001, potrjen s strani neodvisnega certifikacijskega organa, kar opredeljuje Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si