kohezijski sklad

Eko sklad poziva k prijavi na Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine. Namen povabila je oblikovanje informativnega seznama izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter instalacij naprav. Seznam bo poslan vsem občanom, ki bodo izpolnjevali pogoje 2. Javnega poziva ZERO500, kot pomoč pri izbiri potencialnega izvajalca za izvedbo ukrepov. Ukrepi, ki se bodo izvajali, so: toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotna izolacija zunanjih sten, vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije, zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko, vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Na Javno povabilo se lahko prijavite na naslednji https://zero500.ekosklad.si/za-izvajalce. Z vpisom na seznam se vam bodo povečale možnosti, da vas občani izberejo za izvedbo ukrepov. Sredstva za izvedbo ukrepa izplača Eko sklad, in sicer iz programa ZERO500, kjer so do leta 2023 zagotovljena sredstva iz Kohezijskega sklada v višini 5 mio EUR. Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila pišite na ZERO500@ekosklad.si.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si