V BASF bomo svojim strankam zagotovili vpogled v skupno količino emisij CO₂, t. i. ogljični odtis za vsakega od svojih izdelkov. Ogljični odtis izdelka zajema vse emisije toplogrednih plinov med nastajanjem izdelka, dokler produkt ne zapusti tovarne: od kupljene surovine do porabe energije v proizvodnih procesih. Ogljični odtis za posamezne izdelke računamo že od leta 2007, z lastno digitalno rešitvijo pa bomo lahko izračunali ogljični odtis za približno 45.000 prodajnih izdelkov na svetovni ravni. Načrtujemo, da bodo podatki o ogljičnem odtisu za celoten portfelj na voljo do konca leta 2021. Z zanesljivimi podatki bomo lahko našim strankam pomagali pri doseganju njihovih podnebnih ciljev, saj bodo s pomočjo izračunanega ogljičnega odtisa lahko ugotovile, kje bi se lahko izognile izpustu toplogrednih plinov. Metode za ocenjevanje trajnosti v BASF uporabljamo že 25 let. To vključuje zbiranje in obdelavo podatkov za merjenje prispevkov k trajnosti, na primer v SEEBalance® ali Sustainable Solution Steering. Izračun ogljičnega odtisa temelji na obsežnih podatkih iz zbirke emisij v lastni proizvodni mreži in na visoko kakovostnih povprečnih podatkih za odkupljene surovine ter energijo. Metodologija sledi splošnim standardom za analizo življenjskega kroga, kot sta ISO 14044 in ISO 14067, pa tudi proizvodnim standardom po protokolu o toplogrednih plinih.

BASF Slovenija d.o.o.
www.basf.com