Bureau Veritas EOL156

Razumevanje ogljičnega in energetskega stanja organizacije ter njenih procesov je ključnega pomena za razvoj poslovne strategije organizacije, postavitev ciljev in izdelave načrta za prednostno ravnanje pri zmanjševanju vplivov na okolje. V Bureau Veritas smo razvili metodologijo za izračun ogljičnega odtisa, ki upošteva vplive ogljičnih emisij na ravni organizacije, procesov in izdelkov. Metodologija omogoča identifikacijo priložnosti za izboljšanje dosežkov in zmanjšanje stroškov poslovanja. Z namenom ugotavljanja in potrjevanja napredka, izvajanja ukrepov ter verifikacije izračunov ogljičnega odtisa izvajamo osredotočene in integrirane revizijske storitve na področju ogljičnega upravljanja. Ključno vlogo pri izboljšanju energetske učinkovitosti organizacije ima tudi energetski pregled, ki prikazuje obstoječe stanje rabe energije na področju procesov, objektov, porabo energije in vode ter podaja oceno ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Številni primeri iz prakse kažejo na to, da se jih organizacije pogosto lotevajo parcialno, nepovezano z ostalimi možnimi ukrepi, brez kompleksne analize celotne problematike oskrbe in rabe energije. Izvedba energetskega pregleda je potrebna tudi za pridobitev nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Bureau Veritas, d.o.o.
www.bureauveritas.si