EricoEOL 113Izpolnjevanje obveznosti po Uredbi IEDUredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS št. 57/15), določa nove vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega in obvezuje dosedanje IPPC zavezance k izdelavi ocene stanja tal in podzemne vode ali izhodiščnega poročila. V sklopu uredbe se obravnavajo tudi stara bremena. Zato so zavezanci dolžni izdelati izhodiščno poročilo, če presegajo pragove letne prisotnosti zadevnih nevarnih snovi iz priloge 3 te uredbe. Zavezanci za izhodiščno poročilo morajo izdelati posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode. Strokovnjaki z inštituta ERICo smo specializirani za izdelavo naslednjih vsebin oziroma za svetovanje: vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ocena možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode, vrtine in vgradnja piezometrov, posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode na podlagi terenskih, fizikalnih in kemijskih analiz, izhodiščno poročilo.

ERICo d.o.o.
www.erico.si