JP CČN Domžale KamnikIzobraževanje o malih komunalnih čistilnih napravahV prostorih JP CČN Domžale – Kamnik smo v okviru Kompetenčnega centra za vodarstvo (KOCKVA) v juniju organizirali strokovno izobraževanje o malih komunalnih čistilnih napravah v velikosti do 2000 populacijskih enot, saj predstavljajo kar 40-odstotni delež načina čiščenja odpadnih voda v Sloveniji. Izkušnje s terena kažejo, da številni lastniki niso dovolj >poučeni o tem, zakaj je odpadno vodo nujno potrebno ustrezno čistiti, katere vrste malih komunalnih čistilnih naprav bi bile za njihove objekte najbolj primerne ter kako bi morali na dolgi rok skrbeti za njihovo obratovanje in vzdrževanje. Strokovnega usposabljanja so se udeležili operaterji in nadzorniki čistilnih naprav, strokovnjaki iz javnega sektorja in terenski izvajalci komunalnih storitev. Pomembno je, da tisti, ki so zadolženi za projektiranje, izbiro, vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje malih komunalnih čistilnih naprav, razumejo tudi stanje na terenu, da bi se lahko z bolj inovativnimi pristopi organizirano lotili reševanja težav, s katerimi se dnevno srečujejo. Poleg zakonodaje se je 40 udeležencev seznanilo še z različnimi načini čiščenja odpadne vode, razpoložljivimi vrstami ter pomenom pravilnega izbora malih komunalnih čistilnih naprav. V bližnjem Ihanu so si na treh lokacijah tudi ogledali delovanje treh različnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki jih uporabljajo tamkajšnja gospodinjstva, iz katerih so vzeli tudi vzorce odpadne vode.

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si