ŠC-Celje-Srednja-šola-za-gradbeništvo-in-varovanje-okolja---Tilen-Pinter 121Odstranjevanje filtra iz naprave GRIMM aerosol.Tilen Pinter, dijak 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Celje, je v okviru raziskovalnih nalog projekta Mladi za Celje pod mentorstvom Janje Čuvan pripravil nalogo z naslovom Vpliv prometa z emisijami trdnih delcev PM10 in PM2,5 na ozračje parkirnih hiš. Za merjenje trdnih delcev v Parkirni hiši Glazija v centru mesta Celje in v Parkirni hiši Rimske terme v Rimskih Toplicah v določenih dnevih januarja in februarja 2017 je uporabil napravo GRIMM – aerosol spectrometer. Po opravljenih meritvah je dobljene rezultate koncentracij PM10 in PM2,5 primerjal glede na različne dneve in različni merilni mesti. Iz rezultatov meritev je razvidno, da frekvenca motornih vozil vpliva na spreminjanje koncentracije delcev PM10 in PM2,5. Onesnaženost zraka je večja v parkirni hiši, kjer je obremenjenost s prometom večja. Komisijo je prepričal z aktualno temo glede naraščanja onesnaženosti zraka v mestu, veliko vložene energije in lastnega eksperimentalnega dela. To je pokazal tudi v suverenem in kritičnem nastopu. Naloga je bila uvrščena v 1. skupino. Raziskovalna naloga je v celoti objavljena na spletnem naslovu https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201704193.pdf.

ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si