Eko-sklad110Pri izvajanju okoljskih naložb so investitorjem na voljo spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada: ugodni krediti za okoljske naložbe občanov, pravnih oseb, s.p. in zasebnikov (obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,3 %) ter občin (obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,0 %); nepovratna sredstva (subvencije) občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti (več)stanovanjskih stavb, za naložbe v električna vozila, pravnim osebam za naložbe v električna vozila, občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb in nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, ter socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Občani lahko izkoristijo tudi možnost pridobitve brezplačnega nasveta energetskih svetovalcev mreže Ensvet, ki jo financira Eko sklad (brezplačna tel. št.: 080 1669).

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si