BTC EOL 131Vodilo dolgoročnega uspeha je: Bodi blizu ljudem in naravi. V družbi BTC to vodilo uresničujemo v inovativnih trajnostnih projektih, ki so odgovor na okoljske in družbene izzive današnjega časa. Napredek iz leta v leto tudi izmerimo. Pridevnik, ki najbolje opisuje leto 2017, je: izjemno. Pod okriljem poslovne enote Misija: Zeleno v družbi BTC izvajamo vrsto aktivnosti, ki smo jih strnili v sedmih misijah: Energetska učinkovitost, Varčno z vodo, Odpadki za surovine, Zeleni promet, Varnost za vse, Družbeno odgovorni in Inovativnost za napredek. Zadnjo misijo smo dodali v letošnjem letu. Z naraščanjem prebojnih dejavnosti in projektov ta zaokroža našo podporo razvoju inovativnih idej in rešitev. V Trajnostnem poročilu 2017 predstavljamo zgodbe, za katere želimo, da navdihnejo tudi vas. Vsako zeleno dejanje ima namreč težo in v skupnem seštevku ustvarja neprecenljivo vrednost. Skupaj imamo moč, da zagotovimo okolju in ljudem prijazno prihodnost. Naj opisani utrinki tudi vas navdihnejo za zelene korake. Več na www.misijazeleno.si.