Mlekarna Planika EOL 150

V Mlekarni Planika pomemben del mleka pridobivamo na ekološkem posestvu Bogata v Bovcu, kjer redimo 100 krav molznic. Trudimo se, da s svojo dejavnostjo čim manj obremenjujemo okolje in naravi vzamemo le toliko, kolikor ponuja. Pri tem se želimo še izboljšali, zato v letošnjem letu sodelujemo v dveh projektih. V projektu Kroženje hranil, organskih snovi, procesov in informacij v kmetijstvu bomo s pomočjo strokovnjakov izboljšali krogotok hranil, organske mase in procesov v kmetijstvu. Zmanjšali bomo odpadke in izboljšali okoljsko trajnost. Poiskali bomo rešitve izboljšanja klime v hlevu (temperatura, vlaga in pretok zraka) in tako poskrbeli za dobrobit naših krav molznic. Pogovorili se bomo o pravilni uporabi izločkov (urina/fekalij), kar bo pomembno vplivalo na rodovitnost tal in povečanje biotske raznovrstnosti. Želimo si izboljšati kakovost travinja, saj predstavlja osnovni obrok našim kravam, kar se ne nazadnje kaže tudi v kakovosti in polnem okusu mleka. Zaradi tega sodelujemo tudi v projektu Travinje++: izboljšanje trajnega in sejanega travinja z vnosom beljakovinsko bogatih mešanic trav in metuljnic. Analizirali bomo travno rušo, katere vrste rastlin vsebuje, in ugotovili, kako sestavo tal izboljšati, tako da bi v njih uspevale energetsko in beljakovinsko bogate rastline. Glede na ugotovljeno bomo posejali primerne rastline ter tako pridobili gostejšo, bolj hranilno in po pridelku bogatejšo rušo.
Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid
www.mlekarna-planika.si