BTC PHOENIX Logo

V družbi BTC smo partnerji pri evropskem projektu PHOENIX, ki ga financira Evropska unija, namenjen pa je izboljšanju kibernetske varnosti evropskih elektro energetskih sistemov (EPES). V okviru projekta razvijamo orodja za zagotovitev varnosti v elektro energetskih sistemih – USG Universal Secure gateway (strojna in programska oprema za varno povezavo obstoječih naprav z EES), EPES Situation Awareness, Perception and Comprehension (SAPC), razvoj metod strojnega učenja in »big data« analize, izboljšanje zaščite podatkov in zagotavljanje skladnosti z GDPR. V konzorciju, ki sodeluje pri projektu, je pridruženo skupaj 24 podjetij in raziskovalnih ustanov iz različnih Evropskih držav. V triletnem projektu, ki se je pričel septembra 2019, končal pa se bo konec leta 2022, iz Slovenije v konzorciju poleg BTC-ja sodelujejo še Comsensus, Iskra Emeco in Elektro Ljubljana. Pri družbi BTC v projektu sodelujemo kot testno območje za novo razvite produkte. Več o evropskem projektu PHOENIX na https://phoenix-h2020.eu.

BTC d.d.
www.btc.si