18,5 % prebivalstva živi na območjih z delujočimi snovnimi krogi.
18,5 % prebivalstva živi na območjih z delujočimi snovnimi krogi.

V Sloveniji se količina nastalih odpadkov povečuje. Prav tako raste količina komunalnih odpadkov. Zato je nujno, da se vprašamo, kakšna je naša strategija ravnanja s komunalnimi odpadki – vsaj s tistim delom, ki ga je mogoče še enkrat koristno uporabiti. Tak primer je embalaža tetrapak, ki jo je možno predelati v recikliran higienski papir. Namesto običajnega vira (les) se kot surovina za papir uporabi celuloza iz odpadne embalaže tetrapak, ki jo v Sloveniji odlagamo v rumene zabojnike. Ta projekt krožnega gospodarstva v Sloveniji vodi družba Circular Shield d.o.o. Projekt snovnih krogov odpadne embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja danes uspešno deluje v 10 občinah v Sloveniji. Poleg Ljubljane in Novega mesta so v projekt vstopile še Brežice, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Škocjan, Šentjernej, Straža, Šmarješke Toplice. Embalaža, zbrana v občinah, se pošlje v predelavo in se vrne kot nov končni izdelek – higienski papir, ki ga v svojih prostorih uporabljajo javna občinska podjetja in tudi že nekatere zasebne družbe. Z namenom tovrstne predelave so občine v reciklažo poslale že več kot 640 ton embalaže.

Circular Shield d.o.o.
https://circularshield.org