ValtexValtex na učnem modulu Akademije za trajnostni razvoj10. novembra 2012 se je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani odvil zadnji učni modul Akademije za trajnostni razvoj. Akademijo so obiskovali slušatelji iz vidnejših slovenskih podjetij, ki se z vključevanjem trajnostnosti v vse nivoje svojega poslovanja uspešno razvijajo. Poleg priznanih slovenskih in tujih profesorjev in strokovnjakov s področja trajnostnosti so gostovali tudi predstavniki slovenskih podjetij. Na zadnjem modulu se je predstavilo tudi podjetje Valtex. Slušateljem je direktor predstavil, kako se je v zadnjih dveh letih s pomočjo uvajanja trajnostnosti v svoje poslovanje (Eko iniciativa) podjetje uspešno spopadlo s krizo. Akademija se je zaključila z okroglo mizo, ki je gostila člane Eko iniciative, predstavnika podjetja Lucart Group kot podjetja, ki iz odpadne KEMS izdeluje higienski papir, direktorja podjetja Valtex, ki te izdelke distribuira v RS, ter predstavnico Pomurskih mlekarn kot podjetja, ki svoje izdelke pakira v KEMS, nato pa pri svojem poslovanju uporablja higienski papir, izdelan iz KEMS. Okrogle mize se je udeležila tudi ravnateljica OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, kjer že nekaj let pridno uporabljajo trajnostne izdelke za objektno higieno.

Valtex & Co., d. o. o.
www.valtex.si