V podjetju Farmtech kot strokovnjaki za okoljsko in kmetijsko tehniko želimo iz prepričanja izpolniti svojo odgovornost do okolja, ljudi in družbe. Trajnost in družbena odgovornost sta bistvena sestavna dela naše korporativne DNK. Razvijamo rešitve za obdelavo trdnih odpadkov in lesne biomase ter tehnologije za trajnostno kmetovanje, s čimer skrbimo za izboljšave tako za človeka kot okolje. V ta namen izdelujemo dobro zasnovane, visokokakovostne stroje z dolgo življenjsko dobo in tako pomembno prispevamo k trajnostnemu gospodarstvu. Iz odpadkov nastajajo nove surovine in materialno gospodarstvo se spreminja v krožno. Intenzivno delamo tudi na strategiji, da bi srednjeročno postali ogljično nevtralno podjetje. Skupina Komptech, katere del je tudi Farmtech, na ta način dragoceno prispeva k trajnostnemu razvoju gospodarstva, družbe in okolja. Prav iz tega razloga smo letos izdali prvo poročilo o družbeni odgovornosti, ki zajema najpomembnejše teme in dejavnosti podjetja.

Farmtech d.o.o.
www.farmtech.eu