BosioIz odpadka nastane nov izdelekPodjetje Bosio, d.o.o., je mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo industrijskih peči in pralnih linij. V sklopu proizvodnje produktov se, kakor vsako drugo proizvodno podjetje, sooča z izzivom ravnanja z odpadki iz proizvodnega procesa. Pred leti je sprejelo trajnostno strategijo zmanjšanja količin odpadkov in načrt z ravnanjem odpadkov iz proizvodnega procesa po načelu »zero waste« oziroma čim manj odpadkov. Vsi nastali odpadki se ločujejo po skupinah odpadkov na ekoloških otokih. Za vsako skupino odpadkov je pripravljen načrt ravnanja oziroma ponovne uporabe. Zasledovanje načela »zero waste« se prične že pri konstruiranju produktov in se nadaljuje v tehnološki pripravi ter izdelavi produktov. Za vsak proizvodni odpadek se že pred njegovim nastankom planira njegova nadaljnja uporaba, kot na primer izdelava orodij in opreme za lastno uporabo, surovina za pakiranje produktov, zbiranje in doniranje za dobrodelne namene itd. Tako podjetje trajnostno skrbi za okolje in zmanjšuje količine odpadkov, krepi inovativnost na delovnem mestu, ustvarja nove izdelke in zmanjšuje stroške ravnanja z odpadki.

Pripravil: Dejan Skok, vodja proizvodnje

Bosio, d.o.o.
www.bosio.si