eurofins ERICo EOL 12322. septembra 2017 se je velenjski inštitut za ekološke raziskave ERICo uradno preimenoval v Eurofins ERICo, saj je s 1. julijem postal del mednarodne korporacije Eurofins. Vsi drugi na podjetje vezani podatki ostajajo nespremenjeni. Bistvena sprememba je močno razširjen nabor storitev, saj Eurofins spada med vodilne svetovne ponudnike na področju laboratorijske dejavnosti. Ob prehranskih in okoljskih meritvah ter analizah opravljajo tudi laboratorijske storitve v zdravstvu ter farmaciji in še na več drugih področjih. Skupina Eurofins zaposluje več kot 28.000 ljudi v 310 laboratorijih, ki v 41 državah ponujajo nabor več kot 130.000 analitičnih metod za oceno varnosti, identitete, sestave, pristnosti, izvora ter čistosti bioloških snovi in izdelkov ter za inovativno diagnostiko. Za Eurofins ERICo pomeni integracija priložnost razvoja novih storitev, dostop do mednarodnih trgov, obenem pa se v Sloveniji pojavljamo kot neodvisna mednarodna inštitucija za meritve in analize na prej naštetih področjih.

Eurofins ERICo d.o.o.
www.erico.si