Iskratel EOL160

V kranjskem Iskratelu smo z različnimi aktivnostmi Meseca !Novativnosti povezali več generacij – od osnovnošolcev, dijakov in študentov do zaposlenih strokovnjakov. »Kot inovativno podjetje se zavedamo moči in vpliva inovativnosti, zato načrtno razvijamo kreativno okolje in kulturo inovativnosti. S tem projektom, ki je od dneva inovativnosti v letu 2019 prerasel v teden v 2020 in letos celo v mesec, želimo v širši družbi spodbuditi več sodelovanja in vključevanja ter razumevanja pomena raznolikosti za razvoj inovativnosti in soustvarjanje bolj trajnostno naravnane prihodnosti,« je namen projekta pojasnila izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo v Iskratelu mag. Jelica L. Lajovic. V mesecu inovativnosti smo pripravili več izzivov, hekatonov, na katerih so zaposleni v sodelovanju z mladimi iskali rešitve za realne izzive podjetja. Med njimi je bil tudi trajnostni izziv (Susta!Nability Challenge). Ideje treh raznolikih ekip, sestavljenih iz zaposlenih ter mladih članov !N boarda, vodstvenega odbora Iskratela, pa bodo realizirane skozi strategijo trajnostnega razvoja podjetja.

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com